W dniu 21 sierpnia br. premier podpisał rozporządzenie w sprawie terminu wyborów samorządowych w roku 2014. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami jest to data 16 listopada 2014r.

W wyborach tych dokonujemy wyboru radnych Gminy Szemud, radnych powiatowych i wojewódzkich oraz Wójta Gminy Szemud.

Oficjalna kampania wyborcza rusza z chwilą publikacji tego rozporządzenia, co przewiduje się na dzień 27 sierpnia br.


Dla przypomnienia, osoby, które zainteresowane są startem w tych wyborach, winny najpierw utworzyć komitet wyborczy, a fakt ten zgłosić do Komisarza Wyborczego w Gdańsku. Dopiero po przyjęciu tego zgłoszenia mogą one rozpocząć oficjalną działalność pod szyldem swego komitetu. Kalendarz wyborczy, określający poszczególne terminy, zostanie dołączony do ww. rozporządzenia. Szczegółowe zasady tworzenia i funkcjonowania komitetu, prowadzenia jego gospodarki finansowej oraz tryby zgłaszania kandydatów określają przepisy i wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej, które wraz z wszelkimi niezbędnymi formularzami znajdują się na jej stronie internetowej: [color=blue]www.pkw.gov.pl[/color].


W obecnych wyborach do Rady Gminy Szemud funkcjonuje system okręgów jednomandatowych, co oznacza, że dotychczasowe okręgi nr 1, 2 i 7 zostały podzielone na mniejsze, jednomandatowe. W praktyce zmiany objęły miejscowości Szemud i Bojano, które podzielono odpowiednio na 2 i na 3 części wg miejsca zamieszkania (podział wg ulic). Mieszkańcy tych miejscowości powinni zapoznać się z nowym podziałem, który zamieszczony jest poniżej.


O wszelkich sprawach dot. wyborów, w szczególności działalności Gminnej Komisji Wyborczej w Szemudzie, będziemy – jak zawsze – informować na bieżąco.Romuald Janca – Pełnomocnik Wójta ds. wyborów

Załączniki