soltys_tablicaUprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 17.30 odbędą się przedterminowe wybory sołtysa sołectwa Łebno. W przypadku braku wymaganego quorum wyznacza się drugi termin zebrania na godz. 18.00.

Program zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór sołtysa (zgodnie z procedurą wyboru).
4. Zakończenie zebrania.

Niniejsze zebranie w trybie wyborczym zostało zwołane przez wójta z uwagi na złożoną przez obecnego sołtysa rezygnację z funkcji.

Romuald Janca