Na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Sołectwa Głazica zwołuje się w trybie wyborczym Zebranie Wiejskie Sołectwa Głazica. Zebranie odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2012r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Głazicy. Celem zebrania jest wybór sołtysa.Zbigniew Engelbrecht – Wójt Gminy Szemud