Gminna Komisja Wyborcza w Szemudzie podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

1. Gminna Komisja Wyborcza w Szemudzie listy kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 7 do Rady Gminy Szemud, wybieranego w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 8 listopada 2009r. przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy Szemud przy ul. Kartuskiej 13, pok. nr 10 w godzinach pracy Urzędu Gminy Szemud.

2. Zgłoszenia list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym nr 7 do Rady Gminy Szemud mogą być dokonane najpóźniej do dnia 9 października 2009r. do godz. 24.00.

3. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 2 powinny być doręczone w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika komitetu wyborczego bądź przez osobę przez niego upoważnioną.
Zgłoszenia powinny spełniać wymogi określone w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
Albin Jaroszek

Galeria

Załączniki