Na podstawie art. 371 § 3 w związku z art. 385 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szemud w okręgu wyborczym Nr 5.

Zarządzenie (opublikowane w Dz. U. Woj. Pom.)