Prezes Rady Ministrów wyznaczył termin przedterminowych wyborów Wójta Gminy Szemud na dzień 19 maja 2013r. Szczegółowy kalendarz wyborczy zawarty został w załączniku do rozporządzenia o wyborach (w załączniku poniżej).


Romuald Janca – Pełnomocnik Wójta ds. wyborów

Załączniki