W dniu 12 stycznia br. odbyły się zebrania w Dobrzewinie i w nowo utworzonym sołectwie w Karczemkach, podczas których wybrano na kolejną kadencję sołtysów i rady sołeckie.

W Dobrzewinie sołtysem ponownie obrano p. Eugeniusza Walkusza, natomiast pierwszym sołtysem Karczemek została przedstawicielka grupy inicjatywnej p. Teresa Dampc.

Nowo wybranym sołtysom i członkom rad sołeckich gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców.