Rozstrzygnięto otwarty konkurs na realizację wychowania przedszkolnego w roku 2018/2019. Informacja poniżej.

Wychowanie przedszkolne w roku 2018/2019