Informujemy, że trwają prace związane z wycinką drzew na odcinkach dróg:

Kowalewo – Kielno

Kielno – Kopaniewo

Kowalewo – Szemud

Szemud – Kielno

Wycinka połączona jest z oczyszczeniem przydrożnych rowów /krzewy, drzewa/. Prace te mają na celu przede wszystkim poprawę widoczności, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg, zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych oraz poprawę spływu wód opadowych z dróg.
Prace wykonywane są pod nadzorem pracowników Urzędy Gminy, przebiegają sprawnie i bezpiecznie. W załączeniu kilka zdjęć.

Galeria