Wydłużenie terminu zgłoszeń na bezpłatną utylizację azbestu!!!Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Szemud, chętnym do bezpłatnego pozbycia się wyrobów azbestowych
do sierpnia br. (pokrycia dachów, elewacji, płyty azbestowe już zdemontowane), aby do końca tego
tygodnia (3 kwietnia 2015r. do godz. 14.00) złożyli wnioski w Urzędzie Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, lub
w wersji elektronicznej na adres e-mail: e.sykut@szemud.pl
. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można
uzyskać pod nr tel. 58 676 44 25.


Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Szemud lub w wersji elektronicznej (zamieszamy poniżej).


W przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę Szemud w konkursie ogłoszonym przez WFOŚiGW pod
nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” zapewniamy bezpłatny
demontaż, zbiórkę, transport i utylizację każdemu, kto złoży poprawnie wypełniony wniosek wraz z
dokumentacją fotograficzną.


Przedmiotowe wyroby należy zgłaszać na następujących wnioskach:

– wyroby azbestowe znajdujące się na dachu lub ścianach budynku – na druku AZBEST 1

wyroby azbestowe składowane w dowolnym miejscu na posesji – na druku AZBEST 2

Edward
Taube
– kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Załączniki