Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce zaprasza na wyjazd studyjny dla organizacji pozarządowych do instytucji unijnych w Brukseli. Termin wyjazdu: 24 – 26 czerwca 2013 r. Koszty wyjazdu: Komisja Europejska pokrywa koszty przelotów, transportu i zakwaterowania w Brukseli oraz części posiłków. Nie zwracane są koszty dojazdu do Warszawy. Zgłoszenia do 28 maja 2013.Więcej szczegółów na stronie ngo.pl