W dniu 28.09.2016 miał miejsce wyjazd służbowy do Oczyszczalni ścieków „Wschód” w Gdańsku, w którym udział wzięła część radnych i sołtysów oraz trzech pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej. W kontekście włączenia części Gminy Szemud do Aglomeracji Gdańskiej przedstawiciele spółki GIWK (Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna) pokazali nam, jak działa oczyszczalnia oraz spalarnia osadów, powstających w procesie oczyszczania. Do Aglomeracji Gdańsk należy kilka gmin i miast, w tym Gdańsk, Sopot i Pruszcz Gdański, Gmina Pruszcz Gdański, Gmina Kolbudy, część obszaru miasta Gdynia oraz sąsiednia Gmina Żukowo. Część Gminy Szemud, obejmująca fragmenty wsi Kowalewo, Kielno, Leśno, Kamień, Rębiska, wkrótce zostanie przyjęta do Aglomeracji Gdańsk. Daje to gminie szanse pozyskania do 2022 roku środków na rozbudowę kanalizacji. Łącznie do wybudowania będzie około 42 km kanalizacji za szacunkową kwotę 19 mln zł.

Przepustowość oczyszczalni „Wschód” wynosi 120 tys m3 na dobę, natomiast obecnie przepływa tam dziennie 92 tys.m3 ścieków. Przewidywana ilość ścieków z terenu Gminy Szemud po likwidacji oczyszczalni Kielno, to zaledwie około 600m3 na dobę. W spalarni dziennie spala się 140 ton osadu, natomiast ciepło zużywa na potrzeby własne, a nadwyżkę przekazuje się do sieci miejskiej. Z procesu fermentacji osadów pozyskuje się dziennie 16,5 tys. m3 biogazu, który jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej. Wszystkie fazy technologiczne są monitorowane on-line, w tym także spaliny z komina spalarni.

Proces oczyszczania jest taki sam, jak w naszych małych oczyszczalniach, ale warto było to zobaczyć w większym wymiarze, a szczególnie nowoczesną spalarnię.

Roman Chustak