W dniach 31 stycznia i 1 lutego 2014r. z inicjatywy Wójta wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Szemud, Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wzięli udział w wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym w Stężycy. Należy podkreślić, że wyjazd został zrealizowany przy znacznym udziale środków wpłaconych dobrowolnie przez uczestników oraz z funduszu socjalnego.Program przewidywał szkolenie w dniu 31.01. na terenie Urzędu w zakresie BHP oraz ochrony danych osobowych, a po skończonej pracy o godz. 16.00 nastąpił wyjazd dwoma autobusami do Stężycy. Na miejscu uczestnicy skorzystali z kuligu, kiełbasek z grilla, a o godz. 20.00 odbył się oficjalny wspólny obiad /kolacja/ wszystkich uczestników wyjazdu.

W sobotę 1.02. po śniadaniu odbyła się druga część szkolenia, dotycząca ochrony zdrowia oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – planowane zmiany w Gminie Szemud.


Wszyscy uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie z tak zorganizowanego wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego, którego dotychczas w Gminie Szemud nie było.

Wyjazd do domu nastąpił 1.02.2014 o godz. 13.00.


Romuald Przybyt

Galeria