W dniu 28 czerwca br. Wójt Gminy Szemud p. Ryszard Kalkowski wraz z sołtysami oraz Z – cą Wójta Gminy p. Joanną Panek, Skarbnikiem Gminy p. Teresą Pustelnik, Doradcą Wójta p. Romualdem Przybytem, Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie p. Barbarą Kowalewską, Pełnomocnikiem Wójta Gminy ds. PiRPA p. Eweliną Wolską, audytorem p. Adamem Belą i Kierownikiem Kancelarii p. Barbarą Rzeszewicz, udał się do miejscowości Owidz oraz Dąbrówka w Gminie Starogard Gdański na zaproszenie tamtejszych gospodarzy.


Po przyjeździe do Owidza i przywitaniu przez Wójta Gminy Starogard Gdański p. Stanisława Połom oraz Naczelnkia Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Gminy p. Tomasza Rogalskiego nastąpiło zwiedzanie „Grodziska Owidz” – rekonstrukcji grodu średniowiecznego.

Następnie udano się do miejscowości Dąbrówka, wsi która w ubiegłym roku zdobyła I miejsce w konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2013”, gdzie po przywitaniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Starogard Gdański p. Jana Wierzbę, radnego p. Wacława Wikę oraz sołtysa wsi p. Marcina Delewskiego, wspólnym obiedzie, oprowadzeniu gości po niniejszej miejscowości, obejrzeniu pokazów i występów uczniów tamtejszych szkół, nastąpiło szkolenie zorganizowane dla sołtysów przez Wójta Gminy Szemud.


Wójt Gminy Szemud powiedział, że potrzeba organizacji niniejszego szkolenia jest wynikiem dyskusji w tej sprawie podczas jednej z ostatnich sesji Rady Gminy Szemud oraz tego, że sołtysi są najbliżej mieszkańców, w związku z czym niejednokrotnie stanowią pierwsze źródło informacji o tym co się w gminie dzieje.


Szkolenie przeprowadzili: Pełnomocnik Wójta Gminy ds. PiRPA p. Ewelina Wolska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie p. Barbara Kowalewska, audytor p. Adam Bela oraz Skarbnik Gminy p. Teresa Pustelnik.

Pani Ewelina Wolska przedstawiła szczegółowe informacje na temat swojej działalności jako Pełnomocnika Wójta ds. PiRPA i podała informacje dot. miejsca i terminów przyjęć oraz możliwości kontaktu.

Pani Barbara Kowalewska przedstawiła informacje na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie, systemu Teleopieki obecnie wdrażanego w naszej gminie, którego koordynatorem jest GOPS oraz Karty Dużej Rodziny. Pani Kierownik przekazała wszystkim sołtysom przygotowany przez siebie Informator na temat działalności Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej.

Pan Adam Bela poinformował, że we wrześniu ubiegłego roku Wójt Gminy Szemud p. Ryszard Kalkowski zainicjował potrzebę wdrożenia controlingu w Urzędzie Gminy w Szemudzie, z myślą, między innymi, o polepszeniu jakości pracy pracowników Urzędu w stosunku do interesantów/klientów, aby Urząd był dla nich przyjazny, aby mogli sprawnie, szybko i skutecznie załatwiać swoje sprawy. Pan Adam Bela przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonych prac, związanych z wprowadzeniem tego procesu i powiedział, że Urząd Gminy Szemud jest pierwszym Urzędem w Polsce, w którym wprowadzono proces controllingu.

Pani Teresa Pustelnik poinformowała sołtysów o ich uprawnieniach i obowiązkach wynikających m. in. z ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu sołectwa. Ponadto Pani Skarbnik przedstawiła szczegółowe informacje na temat środków, którymi dysponują sołectwa, wskazując m. in na różnice pomiędzy środkami sołeckimi oraz tzw. funduszem sołeckim oraz procedury związane z ich wydatkowaniem. Szczególną uwagę Pani Skarbnik zwróciła na procedury związane z wydatkowaniem tych środków.


Każda z osób prowadzących szkolenie szczegółowo odpowiadała na pytania zadawane przez sołtysów.


Po zakończeniu szkolenia udano się na poczęstunek przygotowany przez tamtejszych gospodarzy, gdzie nastąpiła wymiana poglądów i doświadczeń na temat działalności samorządu, szczególnie działalności sołectwa, po czym nastąpiło pożegnanie i wyjazd do Szemuda.


Wójt Gminy p. Ryszard Kalkowski dziękując za zaproszenie i gościnę, zaprosił gospodarzy na Dożynki Gminne, które odbędą się w Gminie Szemud w dniu 7 września br.


Barbara Rzeszewicz

Galeria