Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 151/III/2011 Wójta Gminy Szemud z dnia 29.09.2011r.

W Y K A Z
o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591) oraz art. 13 ust. 1 art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651) Wójt Gminy Szemud przeznacza do sprzedaży następującą nieruchomość gruntową (zob. poniższy załącznik):

Załączniki