Zakres

Zakres inwestycji obejmował wykonanie elewacji: przybudówki i jednej ściany ("G"), kominów, murków ogniowych oraz wymianę drzwi do kotłowni.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 17.07.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 31.08.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria