Zakres

Zakres robót obejmował budowę instalacji gazowej zasilającej kocioł gazowy BROTJE L180c – Logo Bloc zlokalizowany w kotłowni wraz z wymianą palnika olejowego na wentylatorowy palnik gazowy z przystosowaniem go do spalania gazu ziemnego wysokometanowego.
Ponadto zadanie obejmowało budowę instalacji gazowej zasilającej kuchnie gazową czteropalnikową z piekarnikiem oraz taboret gazowy zainstalowane w pomieszczeniu kuchennym stołówki szkolnej.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 28.10.2014r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 11.12.2014r.