Komunikat

Urząd Gminy Szemud informuje, że prace budowlane na rondzie w Kielnie zostały wznowione po okresie zimowym.
W związku z powyższym od dnia 22 marca do odwołania planowane jest wyłączenie z ruchu ul. Szkolnej na odcinku od drogi powiatowej do apteki.

Roman Chustak
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska