Urząd Gminy w Szemudzie informuje, iż w wyniku przetargu wyłoniono następujące firmy zajmujące się wywozem odpadów komunalnych:Sektor I

obejmujący miejscowości: Bojano, Dobrzewino, Karczemki, Kielno, Koleczkowo, Warzno, RębiskaFirma: Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie

ul. Obrońców Helu 1

84-200 Wejherowo

BOK ZUK Wejherowo

Tel. (058) 676-95-20, 676-95-21, 676-95-50 oraz 608 624 891Sektor II
obejmujący miejscowości: Będargowo, Częstkowo, Głazica, Grabowiec, Donimierz, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kowalewo, Leśno, Łebno, Łebieńska Huta, Przetoczyno, Szemud, Szemudzka Huta, ZęblewoFirma: Lider konsorcjum – Remondis Sp. z o. o. Oddział w Lęborku

ul. Kossaka 91/95

84-300 Lębork

Tel. (059) 862-20-68