W dniu 3 lutego 2014 roku o godzinie 17.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbyło się losowanie nagród spośród mieszkańców Gminy Szemud, którzy w okresie od 1 do 31 grudnia 2013 roku dokonali w Urzędzie Gminy Szemud zgłoszenia pobytu stałego lub zadeklarowali miejsce zamieszkania na terenie Gminy Szemud na formularzu Urzędu Skarbowego – ZAP – 3 i złożyli go do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem Urzędu Gminy lub dostarczyli do Urzędu Gminy potwierdzenie jego złożenia w Urzędzie Skarbowym.


Wójt Gminy p. Ryszard Kalkowski wyraził swoje zadowolenie związane z dużym zainteresowaniem niniejszym konkursem oraz ciągłym wzrostem liczby mieszkańców w naszej gminie.
Wskazał też, że biorąc pod uwagę duże zainteresowanie niniejszym konkursem planuje się następny konkurs meldunkowy pod hasłem „Dokonując meldunku pomagasz sobie”. Chodzi o to, że od każdego mieszkańca zameldowanego na terenie naszej gminy lub od mieszkańca deklarującego miejsce zamieszkania na terenie naszej gminy na formularzu Urzędu Skarbowego – ZAP – 3, Gmina Szemud otrzymuje część podatku odprowadzonego do Urzędu Skarbowego (jest to tzw. udział w PIT), czyli można powiedzieć, że część podatku odprowadzanego przez mieszkańców trafia do nich z powrotem w postaci nowych przedsięwzięć i inwestycji realizowanych na terenie gminy, finansowanych z budżetu gminy, którego jednym ze źródeł dochodów jest w/w podatek.Losowanie odbyło się pod nadzorem komisji konkursowej, a nagrody wylosowali:

1. Tablet Prestigio Multipad 2 Prime Duo 8.0 – p. Maciej Klocek z Bojana

2. Telefon komórkowy LG L7 II – p. Anna Konkol z Kielna.W związku z tym, że akurat wylosowane osoby były nieobecne podczas niniejszego losowania nagrody zostaną im wręczone na najbliższej sesji Rady Gminy Szemud, na którą w/w osoby zostaną zaproszone.

Galeria