Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta wraz z przebudową linii wysokiego napięcia w przebiegu wyznaczonym korytarzem WARIANTU II-A2″.


Szczegóły zawarto w poniższym obwieszczeniu.

Galeria