Informujemy, że w roku 2016 planujemy wymienić około 1100 szt. wodomierzy we wsiach Rębiska Szemud i Będargowo. Będą to wodomierze wysokiej klasy technicznej z nadajnikiem radiowym pozwalającym na stwierdzenie wskazań bez wchodzenia inkasenta na posesję. Dają one także możliwość indywidualnego zarejestrowania się na Internetowe Biuro Obsługi Klienta – tzw. e-BOK  i wprowadzania stanu licznika samemu a nawet wystawienia faktury. Instrukcja postępowania w zakresie e-BOK znajduje się również na naszej stronie.
W roku 2015 wymieniliśmy prawie 2000 szt. wodomierzy we wsiach Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino i Karczemki.

Roman Chustak