W ubiegłym roku przystąpiliśmy do I etapu wymiany wodomierzy na wodomierze ze zdalnym odczytem radiowym. Wymieniono 2000 sztuk wodomierzy głównych u mieszkańców wsi Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino oraz Karczemki. W tym roku zrealizować zamierzamy wymianę kolejnych 2100 wodomierzy u mieszkańców wsi Szemud, Kamień, Będargowo oraz Grabowiec. Pracownicy upoważnionej firmy wyposażeni zostaną w stosowne legitymację, aby każdego z tych pracowników można byłoby wylegitymować i upoważnić ich do wymiany wodomierza. Z tej czynności monterzy mają obowiązek sporządzić protokół wymiany wodomierza, który będzie zawierał m.in. stan zdejmowanego licznika. Wykonawca będzie
w pierwszej kolejności wymieniał wodomierze w miejscowości Kamień ze względu na przeważający letniskowy charakter wsi. Koszt wymiany wodomierza głównego pokrywa Urząd Gminy w Szemudzie. W ramach wymiany wodomierzy właściciele posesji mogą skorzystać również z możliwości odpłatnej wymiany podlicznika na radiowy. Podlicznik jest dobrym rozwiązaniem dla podłączonych do sieci kanalizacyjnej i właścicieli przydomowych ogródków. Użytkownicy, posiadający urządzenie, ponoszą opłaty jedynie za wodę wykorzystywaną do podlewania terenów zielonych, a nie dodatkowo za ścieki. W rezultacie przekłada się to na duże oszczędności. Zastosowanie systemu radiowego pozwoli na zdalne przesyłanie danych, a mieszkańcy nieruchomości nie będą musieli dostosowywać swoich planów do terminu wizyt inkasenta.

Urząd Gminy w Szemudzie zachęca swoich odbiorców do udostępnienia miejsca monterom oraz zapewnienia swobodnego dostępu do liczników, co znacznie skróci czas robót i związane
z nimi niedogodności.

Kamil Kanczkowski

Referat Gospodarki Komunalnej