W dniu 16.07.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 564.180,09 zł brutto z firmą WODOMEX Mierzejewska Małgorzata na zadanie pn. Dostawa wodomierzy radiowych do wody zimnej wraz z wymianą. Zadanie dotyczy dostawy fabrycznie nowych wodomierzy do wody zimnej wraz z wymianą na istniejących przyłączach wodociągowych oraz wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych z terminem wykonania do 30.09.2015 r.