Wójt zarządzeniem nr 280/III/2012 z dnia 11 maja 2012 roku zatwierdził wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Szczegóły w załącznikach.

Galeria