Konsultacje „Programu Współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok” odbywały się w okresie od dnia 29.10.2014 do 12.11.2014r.
Z uwagi na to, iż nie wpłynęła żadna opinia dotycząca wniesienia uwag do w/w programu współparcy projekt uchwały, który opublikowany był do konsultacji zostanie przedstawiony Radzie Gminy Szemud w celu przyjęcia.