W wyborach przedterminowych Wójta Gminy Szemud najwięcej głosów uzyskał Pan Ryszard Kalkowski, który został wybrany na to stanowisko.Wyniki głosowania w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Szemud:

Tomasz Fopke – 600 gł. (11,32%),

Ryszard Kalkowski – 2682 gł. (50,58%),

Andrzej Kowalewski – 330 gł. (6,22%),

Leszek Kowalewski – 1690 gł. (31,87%).


Objęcie stanowiska Wójta nastąpi w terminie 7 dni od daty publikacji wyników przez Państwową Komisję Wyborczą, po złożeniu ślubowania przez nowo wybranego Wójta.