W dniu 31 maja br. uprawnieni wyborcy z terenu naszej gminy wybierali swych przedstawicieli do Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej.

Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:
1. Brzezicki Krzysztof Henryk – 41
2. Haase Tadeusz Marian – 69
3. Parchem Ryszard Paweł – 43

Na kolejną kadencję wybrano: Tadeusza Haase i Ryszarda Parchem.

Gratulujemy!