W niedzielę 28 grudnia w hali widowiskowo – sportowej w Szemudzie rozegrano I Noworoczny Turniej Piłki
Nożnej Halowej Drużyn Sołeckich Gminy Szemud o Nagrodę Wójta Gminy pana Ryszarda Kalkowskiego.
W turnieju startowało 14 drużyn sołeckich naszej gminy oraz drużyna Komisariatu Policji w Szemudzie, w
sumie 119 zawodniczek i zawodników (w drużynie sołectwa Łebieńska Huta zgłoszono trzy zawodniczki
). Losowanie do grup oraz odprawa z sędziami odbyła się o godz. 9,50, a o godz. 10.10 Wójt Gminy
Szemud pan Ryszard Kalkowski przywitał wszystkich piłkarzy, panie i panów sołtysów poszczególnych
sołectw oraz dokonał uroczystego otwarcia turnieju.
Turniej rozgrywano w trzech grupach po 5 drużyn, gdzie grano systemem każdy z każdym. Zwycięzcy grup
grali w finale o nagrody Wójta Gminy. Wszystkie mecze wywoływały wiele emocji sportowych, na które
niezwykle żywiołowo reagowała publiczność na trybunach. Wynik każdego meczu był niezwykle ważny dla
wszystkich grających, stąd emocje i drobne kontuzje, ale dla wszystkich była to wielka radość i
satysfakcja z samego udziału w turnieju. Każda drużyna otrzymała nagrody rzeczowe dla każdego
zawodnika i zawodniczki ( kubek Gminy Szemud i kalendarz wydany z okazji 10-lecia Gminnego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie ) oraz pamiątkowy puchar wraz z dyplomem.
Sędziami w turnieju byli Janusz Leyk, Andrzej Witkowski oraz Bogusław Napieralski, obsługę medyczną
zabezpieczała jednostka OSP Szemud. Dla wszystkich uczestników turnieju organizatorzy zabezpieczyli
wodę oraz przygotowali poczęstunek.
Drużyny , które grały w finale otrzymały nagrody finansowe na konto funduszu sołeckiego – za I miejsce
w turnieju nagrodę 1000,00 zł , za II miejsce 600,00 zł , za III miejsce 400,00 zł. Najlepszym
bramkarzem turnieju został Piotr Jaroń z drużyny sołectwa Jeleńska Huta, natomiast najlepszym strzelcem
został Łukasz Bizewski z drużyny sołectwa Szemud – strzelił 5 bramek – obaj otrzymali z rąk Wójta Gminy
Szemud pamiątkowe dyplomy i statuetki.
Turniej trwał 7 godzin i przez cały czas trybuny były pełne kibiców – mieszkańców naszej gminy
dopingujących swoje drużyny. Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom naszej gminy, sołtysom
poszczególnych wsi za zaangażowanie się w organizowanie drużyn piłkarskich , które pożegnały stary rok
tak doskonale się bawiąc w hali widowiskowo – sportowej w Szemudzie. Szczególne podziękowania należą
się dla Wójta Gminy Szemud pana Ryszarda Kalkowskiego za ufundowanie nagród turnieju, paniom i panom
sołtysom za zorganizowanie drużyn i wspólne przeżywanie turniejowych emocji piłkarskich, strażakom OSP
Szemud za obsługę medyczną, piekarni Malinowscy z Szemuda za pomoc w organizacji turnieju.
Już dziś czekamy na kolejny taki turniej i wspólne emocje sportowe.

Bogusław Napieralski

Galeria

Załączniki