Zapraszamy na wystawę obrazów w dniu 09 grudnia 2012 r.

Załączniki