W najbliższą sobotę 28 listopada w Monasterze Najświętszej Dziewicy na Pustyni w Grabowcu Mniszki od
Betlejem od Wniebowzięcia Najświętszej Dziewicy i od Świętego Brunona zapraszają na wystawę
rzemiosła rękodzielniczego w godz. od 9.00 do 19.00, połączoną z możliwością zakupu produktów oraz
wyrobów monastycznych.


Szczegóły dot. wystawy zamieszczamy poniżej.

Galeria