W`dniu 20 listopada w hali widowiskowo – sportowej w Szemudzie został rozstrzygnięty. X Gminny
Przegląd
Małych Form Teatralnych – Szemud 2015″ W załączniku przedstawiamy protokół pracy jurorów.

Załączniki