W dniu 13 czerwca 2015 r. odbył się jubileuszowy „X Kaszubski Przełajowy Bieg Lesôków
zorganizowany przez Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Urząd Gminy w Szemudzie oraz Gminne
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie w ramach całego cyklu biegów przełajowych p.n. „Kaszuby
Biegają”. Tego rodzaju imprezy biegowe wpisały się juz na stałe w kalendarz imprez sportowych na
Kaszubach. Patronat honorowy nad imprezą objęli:
Jan Kleinszmidt – Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego,
Łukasz Grzędzicki – Prezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego
oraz Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy Szemud.
Malownicza trasa 10 km biegnąca między miejscowościami Szemud i Grabowiec w Gminie Szemud
stała się magnesem, który spowodował, że wystartowało 243 zawodniczek i zawodników. Pierwsze
miejsce zajął ALIAKSANDR KRUHLENIA z Białorusi.
Natomiast wcześniej, na trasie 900 m, odbyła się impreza pod hasłem „Biegnij z Wójtem po
zdrowie”. Pan Ryszard Kalkowski Wójt Gminy Szemud serdecznie zaprosił szczególnie najmłodszych
mieszkańców naszej gminy do uczestnictwa w tym biegu. Łącznie pobiegło 35 zawodników. Każdy z młodych
zawodników otrzymał pamiątkowy medal i czekoladę. Ponadto Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w
Szemudzie zabezpieczyło trasę biegów, a dla wszystkich zawodników przygotowało grochówkę oraz kawę,
herbatę i kaszubską drożdżówkę.

Bogusław Napieralski

Podziękowania
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
serdecznie dziękuje:
Pani Gabrieli Lisius
Staroście Wejherowskiemu
za wsparcie finansowe
———————————————-

Panu Ryszardowi Kalkowskiemu
Wójtowi Gminy Szemud
za objęcie patronatem Biegu Lesôków i wsparcie finansowe
————————————–
OSP Szemud, OSP Kielno, OSP Łebno, OSP Częstkowo
za zabezpieczenie trasy biegu i kurtynę wodną
————————————
Panu Edmundowi Lademan z Kamienia i Panu Arkadiuszowi Miotk z Łebna
za pilotowanie biegu
————————————-
Policjantom z Komisariatu w Szemudzie
za zabezpieczenie startu i biegu na drodze wojewódzkiej

Galeria

Załączniki