W sobotę 18 stycznia br. odbył się XV Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. Uczestników Turnieju, Koła Gospodyń które wygrały turnieje gminne gościła Gmina Gniewino w swoim Centrum Kultury i Bibliotece. Naszą Gminę reprezentowało KGW Leśno. Ponadto uczestniczyły Koła Gospodyń z Rybna (Gmina Gniewino), Kaczkowa (Gmina Łęczyce), Strzepcza (Gmina Linia), Sasina (Gmina Choczewo) oraz Luzino.


Wszystkie koła prezentowały się w 5 konkurencjach: kulinarnej, edukacyjnej, wokalnej, artystycznej i tanecznej.


Trzeba podkreślić duży wkład pracy oraz zaangażowanie wszystkich Pań uczestniczących w turnieju. Nasze Panie zaprezentowały się doskonale pod każdym względem. Kibice i zaproszeni goście z naszej Gminy mogli czuć się dumni ze swojej „reprezentacji”.

KGW Leśno zdobyło wyróżnienie w konkurencji tanecznej – dowolnie wybrany ludowy taniec polski, a gratulacje, dyplom oraz nagrodę pieniężną naszym Paniom w imieniu Wójta wręczyli Pan Romuald Przybyt – doradca Wójta oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Haase.


Ponadto:

KGW Kaczkowo otrzymało wyróżnienie w kategorii wokalnej – Piosenka o mojej okolicy,

KGW Strzepcz w kategorii fotoreportaż – wydarzenie roku w kole,

KGW Sasino w kategorii –wyroby cukiernicze i piekarnicze,

KGW Luzino w kategorii artystycznej – sztuka ludowa w modzie – lato.


Jury wyłoniło laureata Grand Prix, który będzie reprezentował Powiat na Turnieju Wojewódzkim. W tym roku będzie to KGW Rybno z Gminy Gniewino – gratulujemy.


Należy podkreślić świetną organizację Turnieju, ale przede wszystkim bardzo ciekawe występy wszystkich uczestników. Docenić należy naprawdę duże zaangażowanie i pracę wykonaną przez wszystkie koła. Turniej dostarczył dużo zabawy wszystkim licznie zgromadzonym gościom.
Cele jakie stawiają organizatorzy tych turniejów: integracja środowiska, popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu, pobudzanie aktywności wśród mieszkańców i kultywowanie tradycji zostały w pełni osiągnięte.Romuald Przybyt

Galeria