W dniach 5-7 września 2017 r odbyło się w Krynicy XXVII Forum Ekonomiczne, w którym uczestniczył Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski wraz z doradcą.

Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Obrady były przygotowywane we współpracy z ponad 100 partnerami, wśród których znajdowały się największe firmy swoich branż. Głównym partnerem Forum tradycyjnie było Województwo Małopolskie.

Mottem tegorocznego Forum było: Projekt Europa – jaki przepis na następne dekady?”, które nawiązuje do przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych, które przyniósł światowy kryzys gospodarczy. Po raz kolejny Forum było miejscem dyskusji nad ważnymi kwestiami dotyczącymi m.in. energetyki, makroekonomii, bezpieczeństwa międzynarodowego z udziałem przedstawicieli elit naukowych, politycznych, gospodarczych, kulturalnych oraz mediów z państw Europy, Azji oraz Ameryki Płn.

 

W trakcie Forum zaplanowano:
• Sześć sesji plenarnych
• Ponad 180 paneli dyskusyjnych, wykładów, warsztatów i debat
• Prezentacje narodowe i regionalne

Podobnie jak w latach poprzednich zostały wręczone nagrody Forum Ekonomicznego w następujących kategoriach:
• Człowiek Roku – którym została Premier Beata Szydło
• Firma Roku – którą został Alior Bank

Delegacja naszej Gminy wzięła udział w 12 panelach dyskusyjnych wybierając te, które związane były z forum innowacji, inwestycjami i rozwojem, regionami, energetyką. Dla przykłady podam kilka tytułów paneli w których udział wzięła delegacja Gminy Szemud:
1. Czego potrzeba samorządom – wizjonerów czy urzędników?
2 Innowacyjność w samorządzie terytorialnym. Hamulce i czynniki wzrostu.
3. Innowacyjne partnerstwo publiczno-prywatne – czy biznes może współpracować z administracją?
4.Gospodarka o obiegu zamkniętym nowym wyzwaniem dla jednostek samorządu terytorialnego /JST/ i podmiotów gospodarczych.
5. Nowe metody partycypacji obywatelskiej – moda czy skuteczne narzędzie działania samorządu?
6. Współpraca transgraniczna i ponad narodowa – możliwości dofinansowania projektów JST i NGO.
7. Finanse samorządu terytorialnego – realia i perspektywy.
8. Jak przyspieszyć rozwój Regionów nadmorskich.

Poza uczestnictwem w panelach dyskusyjnych nasi delegaci mieli okazję do spotkań z wieloma ludźmi, samorządowcami, politykami podczas których była okazja wymiany doświadczeń i poglądów.
Podsumowując należy mieć nadzieję, że owocem Forum będzie lepsze porozumienie i zrozumienie, coraz ciekawsza i bogatsza oferta współpracy, wiele nowych, wspólnych inicjatyw i konkretnych działań na różnych poziomach i płaszczyznach, które będą budować pomyślną przyszłość. Takie spotkania i dyskusje jak te podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy mają sens.

Romuald Przybyt