Zakres

Zakres inwestycji obejmował utwardzenie wjazdu, posadzenie drzewek oraz krzewów, wykonanie trawnika dywanowego, zbudowanie wiaty drewnianej oraz zbudowanie mostu do punktu czerpalnego wody.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 02.03.2011 r. Roboty zostały odebrane w dniu 20.05.2011 r.

Źródła dofinansowania

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Galeria