Zakres

Zakres inwestycji obejmował przebudowę boiska sportowego, budowę amfiteatru, budowę ciągów komunikacyjnych – pieszo jezdnych, budowę chodników i ogrodzeń wraz z ekranami ochronnymi boiska – piłko chwytami oraz wzmocnienie istniejącej skarpy przez posadowienie trybun przy boisku asfaltowym.

Stan realizacji

Umowa zawarta w dniu 20.07.2011 r. Roboty zostały odebrane w dniu 17.10.2011 r.

Źródła dofinansowania

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Galeria