Zakres

Zakres inwestycji obejmuje plac zabaw dla dzieci z montażem urządzeń zabawowych oraz siłownia zewnętrzna na nawierzchni trawiastej, budowę piłkochwytów, remont wiat zawodniczych i ławek oraz budowę trybun. Zostaną wykonane również schody terenowe z kostki betonowej, ogrodzenie terenu, miejsca postojowe z wewnętrzną drogą manewrową oraz ciągi piesze z kostki betonowej.

Stan realizacji

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 04.03.2013r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 02.09.2013r.

Źródła dofinansowania

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś IV działanie 413 Odnowa i Rozwój Wsi.

Galeria