Portal kaszebe-baszka.pl pragnie poinformować, że z dniem 1 września udostępnia aplikację internetową –
Zagrôj w Baszkã z Bronkã.
Projekt – Zagrôj w Baszkã z Bronkã, ma umożliwić osobom zainteresowanym nauką gry w „Baśkę”, możliwość
nauki gry przy pomocy aplikacji internetowej. W tej chwili mogą Państwo zapoznać się z wersją „Baśki” z
Asem serce oraz Asem Pik. Docelowo jest przygotowywana także wersja nauki gry w Kopa – As 3 dychy.
Celem jakim postawił sobie portal kaszebe-baszka.pl, jest kampania społeczna, która ma posłużyć
popularyzacji gry w „Baśkę” i Kopa. Oprócz aplikacji internetowej – Zagrôj w Baszkã z Bronkã, drugim
ważnym elementem w kampanii uczymy grać w „Baśkę” – będzie książka autorstwa, Mirosław Ugowskiego „Baśka
kaszubska gra karciana. Historia i zasady gry”.
Autorem aplikacji internetowej – Zagrôj w Baszkã z Bronkã, jest Zbigniew Bronk, wielki entuzjasta i
miłośnik gry w „Baśkę”. Zbigniew Bronk jest także, autorem rozdziału o „”Taktyce gry w Baśkę” – w książce
autorstwa, Mirosław Ugowskiego „Baśka kaszubska gra karciana. Historia i zasady gry”.
Portal kaszebe-baszka.pl, zaprasza do korzystania z aplikacji internetowej – Zagrôj w Baszkã z Bronkã, dla
osób zainteresowanych nauką gry w „Baśkę”. Natomiast osoby, które będą chciały sprawdzić swoje
umiejętności gry – będą mogły zmierzyć się także z Bronkã i ocenić swoje zasoby praktycznej wiedzy na
temat gry w „Baśkę”.