Informujemy, że została zakończona procedura naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie.

W wyniku tej procedury nie została wybrana żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów.

wyniki naboru na dyrektora GCKSiR