We wrześniu zakończony został remont ul. Luzińskiej w Przetoczynie, która poprzez most na rzece Gościcina, wybudowany wspólnie z Gminą Luzino w roku ubiegłym, umożliwia dogodny dojazd do Dąbrówki i Luzina mieszkańcom Przetoczyna i nie tylko.

Przebudowa polegała na poszerzeniu drogi poprzez wycinkę zakrzaczeń i niwelację skarp do szerokości jezdni 5m. Cała droga nawieziona została gruzem budowlanym i wyrównana tłuczniem kamiennym. Koszt przebudowy wykonanej na długości 1800mb wyniósł około 80 tys. zł.


Należy zaznaczyć, że w fazie początkowej realizacji zadania wystąpiło znaczne zaangażowanie mieszkańców, którzy wykonali część prac związanych z wycinką i usunięciem zakrzaczeń.


Roman Chustak

Galeria