Mając na uwadze zmianę przepisów zwiększających wymagania co do jakości wody dostarczanej mieszkańcom oraz koszty poniesione na organizację dowozu wody np. wskutek awarii lub innej konieczności okresowego zamknięcia wody, zakupiliśmy beczkowóz o pojemności 3m3 dostosowany do transportu wody pitnej.

Pozwoli nam to na natychmiastową bezpośrednią reakcję na wypadek awarii bądź skażenia sieci wodociągowej.

Roman Chustak
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA