Z przyjemnością informujemy, że Gmina Szemud zakwalifikowała się do dofinansowania w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” – edycja 2019, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W związku z powyższym, zgodnie z naszymi założeniami planujemy w 2019r. zorganizować transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie ok. 83,44 Mg odpadów zawierających azbest składowanych na stertach. Natomiast na 2020r. planujemy demontaż odpadów zawierających azbest z 23 dachów wraz z ich transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwieniem o łącznej wadze ok. 66,7 Mg.

W chwili obecnej dopełniamy formalności i wymagania Funduszu umożliwiające zawarcie umowy dotacyjnej do kwoty 65 052,00 zł.