Zapraszamy osoby powyżej 18 roku życia do udział szkoleniach zaplanowanych w projekcie pt. „Sukces poprzez wyższe kwalifikacje”:
• 120 lekcyjne kursy komputerowe – zgodne z ramami DIGCOMP
• 120 lekcyjne kursy języka angielskiego lub niemieckiego – zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego
• kursy zawodowe – tematyka i zakres zgodnie ze wskazaniem uczestnika

W ramach planowanych kursów zapewniamy:
• elastyczne godziny zajęć
• realizacja w pobliżu miejsca zamieszkania / pracy uczestników
• wyszkoloną kadrę o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym
• bezpłatne materiały szkoleniowe
• dofinansowanie kosztów opieki nad osobami zależnymi w czasie trwania szkolenia
• realizację w pobliżu miejsca zamieszkania/pracy uczestników
• możliwość prowadzenia kursów online

Rekrutacja online oraz szczegóły dotyczące projektu znajdują się stronie: http://centrumidea.eu/projekty/sukces-poprzez-wyzsze-kwalifikacje

Informacja (do pobrania)