Zapraszamy na „Dzień Integracji”, który odbędzie się dnia 12 marca br. w godzinach 16.30- 18.30 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie.


Dzień ten, organizowany po raz kolejny, jest okazją do zaprezentowania warunków pracy szkoły, oferty jaką proponuje dzieciom i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzieci razem z rodzicami mogą wziąć udział w zabawach i konkursach.
Zaprezentujemy lekcję otwartą w klasie integracyjnej, która przybliży specyfikę pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych. Miłym zakończeniem dnia będzie poczęstunek.


Do wspólnej zabawy zapraszamy szczególnie osoby, które chciałyby poznać naszą szkołę i rozważają zapisanie do niej swoich dzieci.


Dyrekcja i nauczyciele
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie