W dniu 9 marca br. (poniedziałek) w sali narad Urzędu Gminy (budynek B) w godzinach od 9.00 do 12.00 dostępny będzie dla Państwa przedstawiciel (konsultant) Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Osoby zainteresowane możliwością skorzystania ze środków unijnych na różnego rodzaju przedsięwzięcia będą mogły uzyskać szczegółowe informacje w zakresie tematycznym, jakim są one zainteresowane.


Przypominamy, że głównym zadaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego jest udzielanie kompleksowych informacji na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej. Uzyskacie Państwo informacje związane z Programem, z którego wasz pomysł mogłyby dostać dofinansowanie, oraz wszelką niezbędną pomoc obejmującą:

– diagnozę potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania
pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa,
a także – jako informacje uzupełniające – z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich;

– informację o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich;

– przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania wniosków/projektów oraz
na etapie realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów;

– informację nt. spotkań informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;

– informację nt. szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.


Ponadto będziecie mogli Państwo otrzymać bezpłatne materiałów informacyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.


Serdecznie zapraszamy!