Zaproszenie na obchody Dnia Samorządu Terytorialnego