W dniu 28 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 na boisku ORLIK w Szemudzie rozpocznie się turniej piłki
nożnej im. Stanisława Malinowskiego. Osiem drużyn z naszej gminy walczyć będzie o prymat w tym
turnieju. Serdecznie zapraszamy kibiców na boisko ORLIKA .

Załączniki