Udostępniliśmy system tras pieszych przeznaczonych do uprawiania Nordic Walking zarówno rekreacyjnie jak i wyczynowo. Trasy są przygotowane do całorocznego wykorzystania.


Parki zostały utworzone w projekcie współpracy w ramach osi IV LEADER PROW 2007-2013 przez Lokalną Grupę Działania „Kaszubska Droga” i Stowarzyszenie LGD Bursztynowy Pasaż a zlokalizowano je na obszarze LGD ”Kaszubska Droga” w 5 gminach partnerskich.


Każdy park ma wyznaczony i oznakowany system połączonych, wzajemnie krzyżujących się lub w niektórych miejscach pokrywających się czterech tras o odpowiednim stopniu trudności i różnej długości: zielona, żółta, czerwona i czarna.

Razem na terenie naszej LGD wyznaczyliśmy ponad 150 km tras do Nordik Walking.


Trasy zaprojektowano tak, umożliwić dowolne wydłużanie, skracanie przejść lub zmiany kierunku marszu, aby użytkownicy mogli dostosować długość i intensywność marszu do możliwości swojego organizmu.

Trasy oznakowano piktogramami na drzewach i czytelnymi tablicami zgodnymi z europejskimi standardami. Oznakowanie posiada certyfikat Polskiej Federacji Nordic Walking.
Na trasach znajdują się tablice zawierające szczegółowe mapy, ogólne informacje na temat techniki, doboru sprzętu i walorów zdrowotnych Nordic Walking. Na mieszkańców i turystów czekają zarówno tablice ogólne z informacją o okolicznych atrakcjach, tablice z poszczególnymi trasami jak i tablice z informacjami o podstawowych ćwiczeniach fizycznych, umożliwiających wykonanie rozgrzewki, wzmocnienie mięśni i ćwiczeń rozciągających oraz tablice do mierzenia tętna.


Ofertę naszą do skorzystania z wyznaczonych tras kierujemy nie tylko do entuzjastów Nordic Walking, ale również do miłośników innych dyscyplin takich jak biegacze, osoby uprawiające rekreacyjną turystykę rowerową czy zimą narciarstwo biegowe. Większość tras zlokalizowano w lasach na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz Puszczy Darżlubskiej.


Trasy czekają nie tylko na zorganizowane imprezy rekreacyjno-sportowe takie jak rajdy czy turnieje Nordic Walking ale także na wszystkich chcących poprawić swoją kondycję fizyczną aby jak najdłużej zachować zdrowie i aktywność.


Wszelkie informacje szczegółowe na temat naszych parków znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.ppnw.eu, www.nakaszubskiejdrodze.pl. oraz będą dostępne na infomatach w całym województwie pomorskim.
Szczegółowe mapniki każdy może otrzymać w biurze LGD „Kaszubska Droga” w Szemudzie ul. Obrońców Szemuda 2A.Poniżej przedstawiamy 5 Parków Nordic Walking na terenie LGD „Kaszubska Droga”

Trasy w Gminie Linia:
Morzyc- zielona w okolicy J. Morzyc;
Linia- żółta wokół wsi Linia;
Niepoczołowicka – czerwona we wsi Niepoczołowice
Kętrzyńska – czarna w okolicy wsi Kętrzyno.


Trasy w Gminie Luzino:
Kusego-zielona w lasach Robakowa;
Orzechówki – żółta również w lasach Robakowa;
Żurawia – czerwona w okolicach Robakowa i Gościcina;
Widokowa – czarna wiedzie przez lasy od Robakowa – Milwino – Dąbrówkę aż do Góry.


Trasy w Gminie Łęczyce:
Polna- zielona z Bożegopola drogami polnymi do Chmieleńca;
Okrężna – żółta drogami gruntowymi pomiędzy Bożympolem i Chmieleńcem;
Łąkowa – czerwona jest przedłużeniem trasy zielonej;
Leśna – czarna polami i leśnymi drogami do Kanału Wielkiego, obok wybiegu dla danieli do kościoła w Bożympolu Wielkim


Trasy w Gminie Szemud:

Okuniewska – zielona

Przetoczyńska – żółta

Daglezjowa – czerwona

Lesocka – czarna


Trasy w Gminie Wejherowo:

Leśną Drogą – zielona

Bolszewska – żółta

Polnymi Duktami – czerwona

Ku Pomorskiej Górze – czarna


Danuta Nolbrzak-Hejmowska – Prezes LGD Kaszubska Droga