Zaproszenie do udziału w wojewódzkim konkursie ekologicznym